Barion Pixel

Egyházi év


ÁLLANDÓ ÜNNEPEINK

Szeptember 1.:Egyházi újév (indiktion)
Szeptember 8.:Szűz Mária születése
Szeptember 14.:Szent Kereszt felmagasztalása
Október 1.:Istenszülő oltalma
Október 11-17.: A VII. Egyetemes Zsinat atyáinak emlékezete
November 8.:Szent Mihály és Gábor fõangyal ünnepe
November 15.:Karácsony előtti böjt kezdete
November 21.Szűz Mária templomba vezetése
December 6.:Szent Miklós püspök
December 9.:Szűz Mária foganása
December 11-17.:Az ősatyák vasárnapja
December 18-24.:Az ószövetségi szentatyák emlékezete
December 24.:Karácsony elõestéje
December 25.:Karácsony
December 26.:Istenszülő emlékezete
December 27.:Szent István főszerpap, elsõ vértanú
December 26-31.:Az Úr Jézus rokonainak emlékezete
Január 1.:Jézus Krisztus körülmetélése, Szent Bazil főpap
Január 5.:Vízkereszt előestéje
Január 6.:Úrjelenés (Vízkereszt)
Január 30.:Három szent főõpap
Február 2.:Találkozás ünnepe
Március 25.:Örömhírvétel ünnepe
Április 23.:Szent György nagyvértanú
Június 24.:Keresztelő Szent János születése
Június 29.:Szent Péter és Pál fõapostolok
Július 13-19.:Az első hat Egyetemes Zsinat atyáinak emlékezete
Július 20.Szent Illés próféta
Augusztus 6.:Urunk színeváltozása
Augusztus 15.:Istenszülő elhunyta és mennybevitele
Augusztus 20.:Szent István király
Augusztus 29.:Keresztelő Szent János fejevétele

VÁLTOZÓ ÜNNEPEINK

A vámosról és farizeusról nevezett vasárnap
A tékozló fiúról nevezett vasárnap
Húshagyó vasárnap
Vajhagyó vasárnap
Előszentelt áldozatú liturgia
Nagyböjt első vasárnapja
Nagyböjt második vasárnapja
Nagyböjt harmadik vasárnapja
Nagyböjt negyedik vasárnapja
Nagyböjt ötödik szerdája: Krétai Szent András bűnbánati nagy kánonja
Nagyböjt ötödik vasárnapja
Nagyböjt hatodik szombatja: Lázár feltámasztása
Virágvasárnap
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Nagyszombat
Húsvét
Tamás apostolról elnevezett vasárnap
A kenethozó asszonyokról elnevezett vasárnap
Az inaszakadtról elnevezett vasárnap
A szent Ötvened közepe
A szamariai asszonyról elnevezett vasárnap
A vakonszületettről elnevezett vasárnap
Urunk mennybementele
Az első Niceai Zsinat atyáinak emléke
Pünkösd vasárnap
Pünkösdhétfő: a Szentháromság ünnepe
Pünkösd utáni első vasárnap: Mindenszentek ünnepe