A kápolna

Glattfelder Gyula budapesti egyetemi tanár, későbbi csanádi püspök alapítja az első Szent Imre kollégiumot egyetemi hallgatók részére a Veres Pálné utca egyik bérházának néhány utcai szobájában. 1908–10 között épül fel az akkori Fehérvári út (mai Bartók Béla út) 17–19. sz. alatti telken a budai Szent Imre kollégium Aigner Sándor műépítész terve szerint az első emeleten kápolnával, amely 1945-ig az egyetemi ifjúság lelki gondozását szolgálja. Buda ostromakor azonban megnyitják a környéken lakó hívek szá­ mára is. Az épület államosítása után is megmarad a kápolna nyilvános jellege.

A közoktatási miniszter a IV. emeleten négyszobás lakás térítésmentes használatát biztosítja 99 évre a kápolna lelkészei számára, amely a lakóház társasházzá való alakulásával megszűnt. 2002-ben a Bartók Béla út 19. sz. IV. em. 36. lakásából a kápolnaigazgató dr. Kerekes Károly volt zirci apát úrral a III. em. 24-es lakásba költözött.
A kápolnabelsőt (170 m2) Jeges Ernő festett képei díszítik.

Jelenleg Horváth József atya végez római katolikus szertartásokat, mint jelenlegi kápolna igazgató.

2019. szeptember 1-jétől a dél-budai görögkatolikusok ebben a kápolnában végzik vasárnaponként 10:30-tól a görögkatolikus Szent Liturgiát (ld. liturgikus rend és hirdetés)